پیگمنت های مشکی شرکت گوهر فرایند خلیج فارس

در گریدهای پر مصرف زیر با اندازه ذرات کوچکتر از یک میکرون ( مش 8000 ) برای استفاده در صنایع رنگسازی، مرکب های پایه آب و حلال، گرانول پی وی سی، سیم، کابل و قطعات پی وی سی، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ الیاف، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس، لاستیک، پلاستیک و … تولید میشود :

گرید P-10

پیگمنت مشکی گرید P-10 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول پی وی سی، سیم و کابل و قطعات پی وی سی، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

 

 

گرید P-30

پیگمنت مشکی P-30 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول پی وی سی، سیم و کابل و قطعات پی وی سی، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، پلاستیک، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

گرید P-70

پیگمنت مشکی گرید P-70 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

 

 

گرید P-940

پیگمنت مشکی گرید P-940 با اندازه ذرات کوچکتر از 10 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله مستربچ، لاستیک، پلاستیک، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

گرید Black Filler

پیگمنت مشکی گرید Black Filler با خاصیت پرکنندگی با اندازه ذرات کوچکتر از 10 میکرون و مش بالاتر از 2500 جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله چمن مصنوعی و …

گرید P-80

پیگمنت مشکی گرید P-80 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول PVC، سیم و کابل و قطعات PVC، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …