شرکت گوهر فرایند خلیج فارس به مدیریت سعید اخوان مقدم ( یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صنایع تولیدی اصفهان مقدم ) در اواسط سال 1392 با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به شماره ثبت 49570 فعالیت خود را بر پایه نوآوری و دانش فنی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا آغاز نمود.

گرید P-10

پیگمنت مشکی گرید P-10 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول PVC، سیم و کابل و قطعات PVC، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

گرید P-30

پیگمنت مشکی P-30 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول PVC، سیم و کابل و قطعات PVC، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، پلاستیک، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

گرید P-70

پیگمنت مشکی گرید P-70 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

 

 

گرید P-80

پیگمنت مشکی گرید P-80 با اندازه ذرات کوچکتر از 1 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع رنگسازی، مرکب‌های پایه آب و حلال، گرانول PVC، سیم و کابل و قطعات PVC، رنگ و الیاف نساجی، چرم مصنوعی، مستربچ، کامپاند و گرانول های پلیمری، کامپوزیت، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

گرید P-940

پیگمنت مشکی گرید P-940 با اندازه ذرات کوچکتر از 10 میکرون جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله مستربچ، لاستیک، پلاستیک، سنگ مصنوعی، چسب، وکس و …

نمایشگاه ها

مشخصات فنی محصولات

پیگمنت مشکلی

گرید P-10
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <1 µm
 • Mesh: >5000
 • Ash content: <0.70
 • Heat Loss: 2.0
 • Heat Loss: 2.0
 • tint Strength: 108-118
 • iodine adsorption number: 95
 • DBP Absorption Number: 118-128
گرید P-10

پیگمنت مشکلی

گرید P-30
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <1 µm
 • Mesh: >5000
 • Ash content: <0.70
 • Heat Loss: 2.0
 • Heat Loss: 2.0
 • tint Strength: 99-109
 • iodine adsorption number: 87
 • DBP Absorption Number: 99-109
گرید P-30

پیگمنت مشکلی

گرید P-70
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <1 µm
 • Mesh: >5000
 • Ash content: <0.70
 • Heat Loss: 2.0
 • Heat Loss: 2.0
 • tint Strength: 120-130
 • iodine adsorption number: 122
 • DBP Absorption Number: 119-129
گرید P-70

پیگمنت مشکلی

گرید Black Filler
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <10 µm
 • Mesh: >2500
 • Ash content: 10.5
 • Heat Loss: 0.70
Black Filler

پیگمنت مشکلی

گرید P-940
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <10 µm
 • Mesh: >5000
 • Ash content: 10
 • Heat Loss: 0.72
 • tint Strength: 42-52
 • iodine adsorption number: 65
 • DBP Absorption Number: 83-93
گرید P-940

پیگمنت مشکلی

گرید P-80
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • Particle Size: <1 µm
 • Mesh: >5000
 • Ash content: <0.50
 • Heat Loss: <2.0
 • tint Strength: 108-118
 • iodine adsorption number: 86
 • DBP Absorption Number: 69-79
گرید P-80