شرکت گوهر فرایند خلیج فارس انجام دهنده کلیه خدمات میکرونیزه با مش 1000-8000 ( اندازه ذرات زیر یک میکرون ) برای مواد معدنی، آلی، پیکمنت ها و … ( به صورت پودر میباشد ) میباشد.